SveucilisteLogo
GRFLogo
Sveučilište u Zagrebu
Grafički fakultet
Getaldićeva 2
+385 (0)1 23 71 080
Stručna praksa
Upotpunite teoretsko znanje s praktičnim i
pripremite se za uključivanje u profesionalni rad!